+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын 2013-жылдын 4-мартындагы №5-буйругуна ылайык, «Геофизика, пайдалуу кендерди издөөнүн геофизикалык ыкмалары (физика-математикалык жана геология-минералогиялык илимдер)» адистиги боюнча “Илимдин кандидаты” окумуштуулук даражасын изденип алууга карата К25.13.002 диссертациялык кеңеш ачылган.

Мүчөлөрү 

ФАА

Иштеген орду жана кызматы

1.

Муралиев Абдирашит Муркамилович, ф-м.и.д., төрага

КР УИАнын Сейсмология институту, лаборатория башчысы

2.

Токтосопиев Алымбай Молдокматович, ф-м.и.д., төраганын орун басары

КМЮА, каф. проф.

3.

Камчыбеков Мураталы Пакирович, т.и.к., окумуштуу катчы

КР УИАнын Сейсмология институту, лаборатория башчысы

4.

Саипбекова Анара Мурадовна, ф-м.и.д.

ОшМУ, каф.проф.

5.

Рыбин Анатолий Кузьмич, ф-м.и.д.

РИА ИС ФГБУН (Бишкек ш.), директор

6.

Хамидов Лутфулла Абдуллаевич, ф-м.и.д.

ӨР Сейсмология институту (Ташкент ш.), лаборатория башчысы

7.

Садыкова Алла Байсымаковна, ф-м.и.д.

Казакстандын Сейсмология институту (Алматы ш.), лаборатория башчысы

8.

Баталев Владислав Юрьевич, г-м.и.к.

РИА Илимий станциясы (Бишкек ш.), ж.и.к.

9.

Корженков Андрей Михайлович, д.г-м.н..

Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (г.Москва), вед. науч. сотрудник

10.

Погребной Валентин Николаевич, ф-м.и.д.

КР УИАнын Сейсмология институту, лаборатория башчысы

11.

Молдобеков Канатбек Молдобекович, т.и.к.

И.Раззаков ат. КМТУ, каф. проф. .

12.

Фролова Александра Георгиевна, ф-м.и.к.

КРСУнун алдындагы Тармак аралык бийиктик плотиналарына мониторинг жүргүзүү илимий-изилдөө борбору (Бишкек ш.), улук илимий кызматкер.

13.

Бакиров Калыс Берекович, г-м.и.к.

И.Раззаков ат.КМТУ, кафедра башчысы

14.

Брагин Виталий Дмитриевич, ф-м.и.к.

НС РИА ИСнын ФГБУН, (Бишкек ш.), лаборатория башчысы

15.

Джанузаков Кенеш Джанузакович, т.и.к.

КР УИАнын Сейсмология институту, жет. илимий кызматкер