+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Гипоцентр

Жер титирөө учурунда сейсмикалык энергиянын бөлүнүп чыгуу процесси башталган шарттуу чекит, башкача айтканда, тоо катмарларынын талкалануусу (жарыла баштоосу) башталган жер.

Артка