+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Годограф

Сейсмикалык толкундун таралуу убагынын эпиборбордук аралыктан көз карандылыгы; таблица жана график түрүндө берилет. Ар кайсыл типтеги сейсмикалык толкундар ар түрдүү годографтарга ээ болушат.

Артка