+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Тоо түзүлүшү

Тоолордун пайда болуусуна алып келе турган тектоникалык жана денудациялык процесстердин жыйнагы. Тоо түзүлүүнүн тармактары өрөөндөргө салыштырмалуу чоңураак болгон кыймылдар градиенттери менен айырмаланышат.

Артка