+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдүн кайталануучулук мыйзамы

Жер титирөөлөрдүн пайда болуу жыштыгынын алардын сейсмогенерациялануучу зоналар тармагындагы энергиясынан (магнитудасынан) көз карандылыгын чагылдыруучу сейсмикалык режимдин фундаменталдык мыйзамдарынын бири.

Артка