+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдөн коргонуу

Сейсмикалык райондоштуруунун жана сейсмикалык коркунучка баа берүүнүн карталары, алар архитектуралык-долбоорлонуучу жана курулуш уюмдары үчүн ченемдик документтер болуп саналышат (сейсмотуруктуу курулуш).

Артка