+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Айрылуу

(айрылган бузулуу) – тоо тектериндеги жараңка кетүү (же система, жарылуулар зонасы), анын тууралары бири бирине карта ага параллель жылышып кеткен болот. Айрылышуулар боюнча жылышып кетүү чоңдугу ар түрдүү болушу ыктымал: сантиметрден километрлерге чейин. Айрылуулардын арасынан жогору чыгууларды, үстүнө жылышууларды, ордунан жылууларды, ыргып чыгууларды, шарьяждарды, тайууну, ыргыма-тайууну ж.б. айырмалашат.

Артка