+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдү каттоо

Аппаратуранын ар түрдүү типтеринин жардамы менен жер титирөөдөн улам пайда болгон сейсмикалык толкундардын өтүшү менен шартталган жер бетинин термелүүлөрүн жазып алуу.

Артка