+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык карталар

Жер титирөөлөрдүн тигил же бул аймакта ар түрдүүчө көрүнүшүн чагылдыра турган карталар: жер титирөөнүн эпиборбору, анын интенсивдүүлүгү, очогунун тереңдиги, плейстик зоналар ж.б.у.с.

Артка