+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Тектоникалык жер титирөөлөр

Тектоникалык процесстер менен шартталышкан жана Жердин түпкүрүндөгү тоо тектеринин чоң көлөмдөрүнүн деформациялануу учурунда топтолгон энергиянын кокусунан бошонуусунун натыйжасында пайда болуучу жер титирөөлөр.

Артка