+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдүн энергиясы

Жер титирөө учурунда чөйрөнүн материалын талкалоого, кыймылдоо учурунда сүрүлүүгө жана сейсмикалык толкундарды түзүүгө кете турган чөйрөнүн потенциалдуу энергиясы.

Артка