+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду (мындан ары – Фонд), 2018-жылдын 30-январында саат 11:00дө Фонддо Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун мамлекеттик имаратынын ижара келишимин түзүү укугуна карата ачык сыйнак өтө тургандыгы тууралуу маалымдайт.

 

Объекттин жайгашкан орду: Бишкек ш., Асанбай кр-ну, 52/1

Ижара объекттери: жалпы аянты 380 кв.м. болгон мамлекеттик имарат

Мамлекеттик имараттын максаттуу багыты: билим берүү багытында пайдалануу

Ижара акысынын минималдуу өлчөмү: 41800 сом

 

Ижаранын сунушталуучу мөөнөтү: 5 жыл

Билдирмелер 2018-жылдын 29-январында саат 11:00гө чейин  Фонддо: Бишкек ш., Москва көч., 151 (3-кабат №308 кабинет) дареги боюнча кабыл алынышат. Бардык маселелер боюнча: 0(312) 614077 телефону боюнча кайрылуу керек

 

Сынактын катышуучуларына карата кобюлуучу талаптар жана сынактын шарттары:

  1. Жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү билим берүү ишмердигин жүргүзүү укугу тууралуу лицензиянын болушу, ошондой эле 2017-2018-жылдарга карата жождун Окумуштуулар кеңеши тараптан бекитилген окуу пландары (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү).

  2. Сынактын катышуучусу Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында каттоодон өткөртүлгөн болууга тийиш.

  3. Сынактын жеңүүчүсү ижарага алынуучу имаратта ижара келишими түзүлгөн учурдан тартып 2 айдын ичинде капиталдык оңдоону, ижарага берүүчү менен макулдашылган бекитилген метага ылайык 1500,0 миң сомдон кем эмес суммага жүргүзүүгө тийиш, анын ичинде электр жабдууларынын алдын алуу сыноолорун дагы жүргүзүшү керек.

  4. Сынактын жеңүүчүсү үчүнчү кабаттагы сантүйүндөрүндө (жалпы колдонуу жайларында) суу чабыштыргычтарды жана унитаз бактарын алмаштыруу менен косметикалык оңдоо ну, ошондой эле жарык берүүнү 15,0 миң сомдон кем эмес суммага жүргүзүүгө тийиш.

  5. Сынактын жеңүүчүсү имараттын тегерегин 50,0 миң сомдон кем эмес суммага жашылдандырууга тийиш ( тепкичтин алдына жарык киргизүү, тепкичтин үстүн чатырлоо, брусчатка салуу).

  6. Сынактын жеңүүчүсү өзүнүн эсебинен имараттарды, сантүйүндөрүн жана тегерегиндеги аймакты күн сайын жыйнап-тазалоону жүргүзөт.

  7. Эмерек, видеобайкоо жүргүзүү, өрт коопсуздугу тутуму, интернет жана башка жабдуулар сынактын жеңүүчүсүнүн өздүк каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

 

 

Сынакка катышуу үчүн зарыл болуучу документтер:

 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 17-июнундагы №374 токтому менен бекитилген Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө жобого карата 2-тиркемеге ылайык форма боюнча сынакка катышууга карата билдирме (мындан ары – Жобо);

- алдын ала бир аз өлчөмдөгү акы төлөнгөнүн тастыктоочу төлөм документинин көчүрмөсү;

- сынактын шарттарын аткаруу жана ижара өлчөмү боюнча сунуштар;

- юридикалык жактар үчүн – билдирмени берүү күнүнүн алдындагы акыркы чейрекке карата абалы боюнча бардык деңгээлдердеги бюджеттерге салык төлөмдөрү боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугун тастыктоочу салык органынан алынган маалымкат;

- Социалдык фондго которуулар боюнча карызынын жоктугу тууралуу маалымкат;

- юридикалык жакка карата банкроттук жол-жобосунун жоктугу жөнүндө банкроттук иштер боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкаты.

Юридикалык жактар юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу (кайра каттоосу) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөнү, аны юридикалык жактын атынан чыгууга жана тиешелүү бүтүмдөрдү жасоого ыйгарым укук бере турган өкүлдүн атына карата ишеним кат. Сынакка юридикалык жактын жетекчиси катышкан учурда, аны жетекчи кылып дайындоо тууралуу  чечим берилет.

Арыз менен чогуу претендент бардык берилген документтердин кол коюлган описин эки нускада берет.

Документтер тигилип, беттери боюнча номерленип жана шнурланган жана конвертке салынып чапталган болууга тийиш.

Жобонун 9-пунктуна ылайык, соодалашууга катышуу үчүн претендент төмөнкү эсепке ижара акысынын жарыяланган минималдуу өлчө-мүндө алдын ала тлөнүүсү акчаны салууга тийиш:

Алуучу: КРӨгө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

            Э/э:  4402012100002561

            Банк: КР МФнын Борбордук казыналыгы

            БИК: 440001

            ИНН: 00405200110158

            Биринчи май МСКБы

Төлөм коду – 142 38 900

 

Өзгөчө белгилеп кетебиз, КР Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын талап кылуусу боюнча, төлөм тапшырмаларында төлөмдүн тиешелүү эмес коду жана төлөмдүн дайындалышы табылган учурда, чегерилген акчалай каражаттар казыналыктын жол-жоболоруна ылайык «аныкталбаган суммалар» катары эсептелишет жана алар аркылуу ушул акча каражаттарын которуу жүргүзүлгөн төлөмдөрдү банк-жөнөтүүчүлөргө кайтарылышат.

Алдын ала төлөнгөн сумма жеңүүчүдөн башка бардык катышуучуларга сынактын жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюлган күндөн тартып 10 (10) банк күнү ичинде кайтарылып берилет.

Сынактын жеңүүчүсүнүн алдын ала төлөнгөн суммасы ижара келишимин түзүү укугуна карата акы төлөөнүн эсебинен эсептелет. Сынактын жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюудан же ижара келишимин түзүүдөн баш тартылган учурда сынактын жеңүүчүсүнө алдын ала төлөнгөн сумма кайтарылбайт.

 

1. Комиссия сынакка катышууга карата билдирмелерде камтылган маалыматтардын купуялуулугун конверттерди ачылганга чейин камсыздоого милдеттенет.

2. Сынакка катышууга маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө билдирме тапшырылшкан, сынактын шарттарын аткарууга милдеттенишкен жан6а белгиленген тартипте маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн алдын ала төлөө суммасын төлөшкөн претенденттерге жол берилет.

3. Билдирмелерди кабыл алуу аяктаганга чейинки үч күндөн кечиктирбестен претендент катталган билдирме арызын комиссияга жазуу жүзүндө маалымдоо жолу менен чакыртып ала алат. Чакыртып алуу учурунда катталган билдирменин претенденти тарабынан  белгиленген мөөнөттө ал тараптан салынган алдын ала сумма он банк күнү ичинде кайтарылууга тийиш болот.

4. Сынакка коюлган имаратты Ишкананын өзү же башка мамлекеттик уюмдар тарабынан пайдалануу зарылдыгы пайда болгон учурда, Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд тарабынан сынакты өткөрүүдөн каалагандай учурда, бирок аны өткөрүү күнү келип жеткенге чейинки үч күндөн кечиктирбестен, бул тууралуу сынакка катышууга карата претенденттерге жазуу жүзүндө билдирүү менен баш тартылат. Бул учурда претенденттер тарабынан берилген алдын ала төлөп коюу суммалары он банк күнү ичинде кайтарылып берилүүгө тийиш.

5. Маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн күнү комиссия эл алдында жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга шайкештик предметине карата карап чыгуу үчүн билдирмелери бар конверттерди ачат.

Катышууга карата билдирмелерди карап чыгуунун жыйынтыктарынын негизинде комиссия тараптан анда претенденттердин сынакка катышуусуна карата уруксат берүү же баш тартуу тууралуу чечимдер көрсөтүлүшөт. Комиссия тараптан кабыл алынган чечимдер жөнүндө билдирмелер претенденттерге көрсөтүлгөн протоколго кол коюлган учурдан тартып үч күндөн кечиктирбестен жөнөтүлүшөт.

6. Билдирмелерди карап чыгуу протоколуна кол коюлган күндөн тартып он күндүн ичинде комиссия сынак сунуштарын эл алдында ачуу жана карап чыгууга киришет. Сынактын катышуучулары сынак сунуштарын карап чыгуу учурунда жеке өздөрү катышышат же өздөрүнүн тийиштүү ыкма менен ыйгарым укук берилген өкүлдөрүн жөнөтүшөт.

7. Сынак сунуштарына баа берүү комиссия тарабынан сынактын сунуштарына жана баланс кармоочу тарабынан коюлган талаптарга жараша, анын ичинде төмөнкү критерийлер боюнча жүзөгө ашырылат:

- сметалык баасы жана объектти реконструкциялоонун, калыбына келтирүүнүн же капиталдык оңдоонун мөөнөттөрү;

- эң мыкты архитектуралык-көркөмдүк жана архитектуралык-пландаштыруучу чечимдер;

- объекттин сунушталган инженердик-техникалык мүнөздөмөлөрү;

- ижарага алуучу тарабынан тарабынан өндүрүлүүчү товарлардын, аткарылуучу иштердин, көрсөтүлүүчү кызматтардын сунушталган мүнөздөмөлөрү;

- жаңы жумуш орундарын түзүү;

- экологиялык таза технологияларды жана материалдарды пайдалануу.

8. Сынактын жеңүүчүсү болуп сынактын талаптарына шайкеш эң мыкты шарттарды сунушташкан сынактын катышуучусу таанылат.

9. Сынактын жыйынтыктары комиссия тарабынан жобого карата 6-тиркемеге ылайык форма боюнча түзүлө турган сынактын жыйынтыктары жөнүндө протоколдо чагылдырылат. Протокол эки нускада түзүлөт, комиссиянын мүчөлөрү жана сынактын жеңүүчүсү тарабынан сынакка кол коюу күнүндө кол коюлат.

10. Сынак төмөнкү учурларда өтпөй калган катары таанылат, эгерде:

- сынакка катышууга карата билдирмелер берилбеген болсо;

- бардык претенденттердин сынакка катышуусуна карата уруксат берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса;

- сынакка бир гана претендентке катышууга уруксат берилсе;

- катышуучу-жеңүүчүлөр протоколго кол коюудан баш тартышса.

11. Сынакты өтпөй калган катары таануу учурунда комиссия балансты кармоочунун сунушу боюнча сынакты өзгөртүлгөн шарттары менен кайталап өткөрүү жөнүндө жарыялоо тууралуу, объектти аукционго коюу жөнүндө, объектти ижарага тике берүү жөнүндө жана объектти соодалашуудан алып салуу жөнүндө чечим  кабыл ала алат.

12. Сынактын жыйынтыктары жөнүндө протоколдун көчүрмөсү сынак өткөрүлгөндөн күндөн тартып жети күндөн кечиктирбестен Фонд тарабынан балансты кармоочуга жөнөтүлөт. Балансты кармоочу протокол түзүлгөн күндөн тартып жыйырма күндөн кечиктирбестен соодалашуунун жеңүүчүсү менен ижара келишимин түзүүгө тийиш.

13. Тараптар тарабынан кол коюлган ижара келишими жети күндүк мөөнөттө ижарага берүүчүнүн расмий каты менен коштолуп Фондго жөнөтүлөт. Фонд он күндүн ичинде сунушталган материалдарды карап чыгат жана төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

- ижара Келишимин каттоодон өткөрөт;

- ижара Келишимин ийине жеткирип иштеп чыгуу үчүн кайтарат, эгерде келишим жобонун ченемдерине шайкеш келбей турган болсо.

14. Сынактын жыйынтыктары жөнүндө протоколго же имаратты ижарага алуу келишимине кол коюудан баш тарткан сынактын жеңүүчүсүнө, алдын ала төлөнгөн сумма кайтарылып берилбейт. Бардык калган сынак катышуучуларына алдын ала төлөө суммасы он банк күнү ичинде кайтарылып берилет.

15. Сынактын жыйынтыктары боюнча кабыл алынышкан келишимдик милдеттенмелерди аткарууга көзөмөлдүк кылуу милдети ижара берүүчүгө жүктөлөт. Жыл сайын финансы жылы аяктаганда ижара берүүчү Фондго ижара алуучу тарабынан келишимдик милдеттенмелерди аткаруунун жүрүшү тууралуу отчет берет.

 

Эскертүү:

1. Жер тилкесин (Аз) пайдалангандыгы үчүн 685,43 сом өлчөмүндөгү ижара акысы соодалашуунун жыйынтыктары боюнча аныкталган бир айлык ижара акы өлчөмүндө кошулат.

2. Соодалашуу аяктагандан кийин ушул соодалашуулардан утулуп калышкан Катышуучулар, өздөрүнүн кепилдик салымдарын, эсептешүү эсептерин жана контакт маалыматтарын көрсөтүү менен кайтаруу тууралуу арыз жазуулары керек. арызды соодалашууну өткөрүү күнү ичинде каттар үчүн үкөккө (Фонддун 1-кабаты, вахта) калтыруу зарыл.