+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

ГЕОМАГНИТТИК МОНИТОРИНГ СИСТЕМАСЫ

 

 

Катар

№ 
 

С/станциялардын 
аталыштары

С/ст. 
коду 

Координаттары

Абсолюттук 
бийиктиги (м)

Кендиги

Узактыгы

1.

 Ананьево

 ANVS

42,79 °

77,67 °

1860

2.

 Арал

 ARLS

41,85 °

74,35 °

1640

3.

 Боом

 BOOM

42,51 °

75,63 °

1800

4.

 Новостройка

 NOV

42,93 °

74,71 °

650

5.

 Таш-Мойнок

 TMN

42,71 °

74,67 °

1500