+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

ГИДРОГЕОХИМИЯЛЫК ЖАНА ГИДРОГЕОДИНАМИКАЛЫК МОНИТОРИНГ СИСТЕМАСЫ

 

xim

 

white — байкоонун гидрогеодинамикалык пункттары
black — гидрогеохимиялык станциялар

 

Катар 
 №

С/станциялардын 
аталыштары

С/ст.
коду

Скважинанын номери

Cкважинанын 
тереңдиги, м

Координаттары

Абсолюттук 
бийиктиги (м)

Кеңдик

Узундук

1.

Аламудун

ALM

909

187

42.60°

74.67°

1920

915

507

2.

Бишкек

BSH

1240

1090

42.83°

74.62°

929

3.

Жети-Өгүз

JTO

6;20

162;520

42.30°

78.27°

2120

4.

Кажы-Сай

KDJ

1111

1437

42.15°

77.13°

1640

5.

Каракол

PRZ

1756

1500

42.50°

78.40°

1835

6.

Кара-Ой

DOL

24/87

1088

42.63°

77.02°

1616

1088

110

7.

Суфи-Курган

SFK

булак

40,02°

73,50°

2110

8.

Эркин-Сай

ERK

1441

300

42.67°

73.78°

1168