+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Балл

Жер титирөөнү анын Жер бетиндеги көрүнүштөрү боюнча мүнөздөй турган шарттуу бирдик (кыртыштын жер бетиндеги интенсивдүү кыймылдануусу). Баллдардын бир нече шкаласы бар, алар деталдарында же башка түрдө биринен бири олуттуу айырмаланып турушат – Меркалли, Медведев, Росси-Форель ж.б. Постсоветтик аймактарда 12 баллдык эл аралык европалык шкала MSK-64 колдонулат. Шарттуу түрдө жер титирөөлөр алсыз (1-4 балл), күчтүү (5-7 балл) жана өтө күчтүү, талкалоочу (8 балл жана андан жогору) болуп бөлүнүшөт.

Артка