+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Глобалдык сейсмикалуулук

Жер шарынын чектеринде убакыт жана мейкиндик боюнча жер титирөөлөрдүн (эпиборборлордун, интенсивдүүлүктүн) бөлүштүрүлүшү. Көпчүлүк эпиборборлор океан тоо кыркаларында (жана аларга дал келе турган континенталдык рифталарга), континенталдык туурасынан кеткен жараңкаларда жана континенттердин активдүү чектик зоналарында жайланышат.

Артка