+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Очоктун тереңдиги

Гипоборбордон анын жер бетинин үстүнө (эпиборборго) проекцияланышына чейинки аралык. Жер титирөөлөрдүн көпчүлүк гипоборборлору 50 кмге чейинки тереңдикте жайгашат; алардын айрымдары 700 кмге жетет. Көптөгөн белгилүү талкалоочу очоктордун тереңдиктери 10дон 30 кмге чейинки интервалга дал келет.

Артка