+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Деталдаштырылган сейсмикалык райондоштуруу (СМР)

Белгилүү аймактардын сейсмикалык кооптуулугуна баа берүү боюнча изилдөөлөрдүн түрлөрү, алардын негизги милдеттери болуп сейсмогенерациялануучу зоналардын бөлүнүшү, жер титирөө очокторунун параметрлерине жана алардын эффекттерине баа берүү.

Артка