+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөө

(сейсмоокуя: сейсмос – термелүү) – жер кыртышындагы же мантиянын үстүңкү бөлүгүндөгү кокусунан болгон жылышуулардын жана айрылуулардын натыйжасында пайда болуучу жана алыскы аралыктарга серпилгич термелүүлөр түрүндө бериле турган жер алдындагы силкинүүлөр жана жер бетиндеги термелүүлөр. Статистикалык маалыматтар боюнча жыл ичинде бүткүл жер шарында 80 миңге чейинки жер титирөөлөр болуп өтөт, Кыргызстанда 3000ге чейин. Бардык жер титирөөлөр өз генезиси боюнча тектоникалык, вулкандык, денудациялык жана антропогендүү (техногендүү) болуп бөлүнүшөт. Жер титирөөлөр курмандыктарынын саны, зыян келтирүүнүн өлчөмдөрү боюнча, алар камтыган аймактардын чоңдугу жана алардан коргонунун кыйындыгы боюнча өтө коркунучтуу жаратылыш кырсыктары болуп эсептелет.

Артка