+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Изосейсттер

Жер титирөө учурунда Жердин үстүңкү бетинде белгилүү баллдагы титирөө боло турган аянттарды контурлоочу сызыктар; б.а. жердин үстүңкү бетинин чекиттерин жер титирөөнүн интенсивдүүлүгүнүн бирдей деңгээда туташтыруучу жана интенсивдүүлүгүн ар түрдүү деңгээли менен болгон тармактарды бөлүп туруучу сызыктар.

Артка