+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Курал-жарактык сейсмологиялык изилдөөлөр

Сейсмикалык станциялардын түйүндөрүнүн байкоолорунун материалдарында жер титирөө учурунда, сейсмологиянын алдында турган жалпы жана жекече маселелерди чечүү үчүн колдонула турган шагыл-топурактардын кыймылы тууралуу маалыматтарды алууга мүмкүндүк бере турган сейсмологиялык изилдөөлөрдүн түрү.

Артка