+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөнүн интенсивдүүлүгү

(I деп белгиленет) – адамдар тарабынан тургузулган имараттардын бузулуу даражасы, жердин үстүңкү бетинин өзгөрүү мүнөзү (жыраңкалар, чуңкурлар, чөгүп кетүүлөп ж.б.) жана адамдар сезген сезимдер тууралуу маалыматтар менен аныктала турган жер катмарынын титирөө чоңдугун өлчөгүч. Баллдардын саны менен баа берилет:

Интенсивдүүлүк баллдарда

Типтүү байкалып жаткан натыйжаларды сыпаттоо

1÷4

Бузулууларга алып келбей турган жер титирөө.

5÷7

Эскилиги жеткен курулмалар талкаланат.

8

Фабриканын түтүктөрү кулайт, бекем курулган имараттар жарым-жартылай талкаланат.

9

Көпчүлүк имараттар талкаланат, Жердин үстүңкү бетинде олуттуу жарылуулар пайда болот.

10

Көпүрөлөр, түтүк өткөргүчтөр талкаланат, жер көчөт.

11

Бардык курулуштар талкаланат, ландшафт өзгөрөт

12

Кеңири мейкиндиктеги жердин рельефинин чоң өзгөрүүлөрү.

 

 

Артка