+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдүн каталогу

Жер титирөөлөрдүн очоктору жөнүндө хронологиялык тартипте жайгаштырылган маалыматтар жыйнагы: жер титирөөнүн пайда болуу убактысы, гипоборбордун координаттары (кеңдиги, узундугу, тереңдиги), магнитудасы жана энергетикалык классы. Адатта белгилүү сейсмоактивдүү аймак үчүн түзүлөт.

Артка