+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Макросейсмикалык изилдөөлөр (иликтөөлөр)

Жер бетинде жер титирөөлөрдүн көрүнүштөрүн визуалдык изилдөөгө негизделген, тигил же бул баллдык (интенсивдүүлүгү) зоналардын аянттарына жана конфигурациясына баа берүүгө, сейсмикалык режим тууралуу маалыматты берүүгө, очоктун параметрлери жана жабырланган тармагынын грунттук шарттары тууралуу ой жорууга мүмкүндүк бере турган сейсмологиялык изилдөөлөрдүн маанилүү негизги бөлүгү.

Артка