+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөнүн очогу (гипоборбору)

Тектердин ажырашы жана серпилгичтүү чыңалуулардын бошонуусу жүрө турган геологиялык чөйрөнүн көлөмү. Очоктун тармагынын өлчөмү жана түртүп чыгарыла турган серпилгичтүү чыңалуулардын чоңдугу сейсмикалык толкундардын энергиясын жана жер титирөөнүн магнитудасын шарттап турушат.

Артка