+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдүн кесепеттери

Жер титирөөлөрдөн улам пайда болгон сейсмикалык толкундардын таркалышы менен шартталган кубулуштар. Талкалоочу жер титирөөлөрдүн кесепеттеринин эки тобу бар: жаратылыштык-индустриалдык (имараттардын бузулушу жана кулап түшүшү, өрттөр, жараңка кетүүлөр, суу каптоо, цунами) жана социалдык-экономикалык (эпидемиялар, өндүрүштүн кыскартылышы, турмуштук маанилүү кызматтардын бузулушу ж.б.).

Артка