+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдүн билдиргич белгилери

Жер титирөөнүн даярдалуусунун, коштолуусунун жана дал ушул процессти чагылдыруучу локалдык процесстерден улам пайда болуучу ар түрдүү геофизикалык, геохимиялык, гидрогеодинамикалык ж.б.у.с. параметрлердин вариацияларынын аномалиялары. Жер титирөөлөрдүн билдиргич белгилери болуп приборлор кармап кала турган алгачкы алсыз жер алдындагы силкинүүлөр (форшоктор), геофизикалык талаалардын өзгөрүүлөрү (магниттик электрдик, гравитациялык ж.б.), жер бетинин деформациялануусу, режимдин жана жер алдындагу суулардын, газдардын, жаныбарлардын жүрүм-турумунун өзгөрүүсү ж.б.

Артка