+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Жер титирөөлөрдү божомолдоо

Келечектеги сейсмикалык окуянын божомолдонгон убактысын, ордун жана магнитудасын аныктоо. Тынчсыздануучу интервалдык узактыгына жараша божомолдоо кыска мөөнөттүү (сааттар-күндөр), орто мөөнөттүү (жума-айлар) жана узак мөөнөттүү (жылдар) болушу ыктымал. Божомолдоо белгилер комплексине негизделет. Төмөнкүлөр колдонулат: статистикалык методдор, сейсмоактивдүү зоналарды бөлүү, деформацияларды изилдөө, гидрогеохимиялык, геофизикалык аномалияларды иликтөө, форшоктордун пайда болушу ж.б.

Артка