+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык активдүүлүк

Каралып жаткан чекиттин четтеринде мейкиндик (көлөм, аянт) бирдигинде жана убакыт бирдигинде пайда боло турган энергетикалык чоңдуктун айрым диапазонундагы жер титирөөлөрдүн очокторунун орточо саны менен аныктала турган сейсмикалык режимдин сандык өлчөмү.

Артка