+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык толкун

Жер титирөөнүн, жарылуунун, соккунун натыйжасында пайда боло турган жана Жерге таркай турган серпилгичтү толкун. Көлөмдүү жана үстүртөн болуучу сейсмикалык толкундарды айырмалап турушат. Көлөмдүүлөрүнө узунунан кеткен (Р-толкундар) жана туурасынан кеткен (S-толкундар) кирет. Узунунан кеткен толкунар – «биринчилик», б.а. эң эле тез толкундар, удаалаш кетүүчү кысылууну жана чоюлууну түшүндүрүп турат. Туурасынан кеткен толкундар - «экинчилик», Р-толкундарга караганда жайыраак таркоочулары, алардагы термелүү толкундун таркалуу багытына карата перпендикулярдык (жылышып кетүү толкундары). Үстүртөн кетүүчү толкундар Жердин үстүңкү бетин бойлоп гана таркалышат, алардын ылдамдыктары туурасынан кеткен толкундардын ылдамдыгынан кичине.

Артка