+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык кооптуулук

Бул пунктта күтүлүп жаткан таасир көрсөтүү чоңдугу (баллдардагы же башка физикалык мүнөздөмөлөрдөгү интенсивдүүлүгү) жана күтүүнүн белгилүү убакыты ичинде алардын пайда болуу мүмкүндүгү. Сейсмикалык кооптуулукка баа берүү сейсмикалык райондоштуруунун жана кртыштын кыймылынын мүнөздөмөлөрүнүн карталарын түзүүгө негизделген.

Артка