+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык кур

Жер титирөөлөрдүн очокторунун концентрациялануусунун глобалдык узарып кеткен зоналары. Жер шарында үч негизги сейсмоактивдүү курлар бөлүнүп турат: Тынч океандык, Жер ортолук деңиз-Азиялык (анын курамына Кыргызстандын аймагы кирет) жана Атлантикалык-Арктикалык.

Артка