+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык тобокелдик

Бул жер титирөөдөн улам ушул райондо, аймакта курулган курулуштардын талкалануу коркунучу (уязвимостка көбөйтүлгөн сейсмикалык коркунуч). Кыртыштын потенциалдуу мүмкүн болгон кыймылдары менен шартталган жана сейсмоокуянын интенсивдүүлүгү менен аныкталат. Имараттардын, курулмалардын сейсмотуруктуулугунан (техногендүү тобокелдик) жана биздин ар бирибиздин мүмкүн болгон күчтүү жер титирөөгө карата канчалык деңгээлде даярдыгыбыздан (социалдык тобокелдик) көз каранды.

Артка