+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалык райондоштуруу

Белгилүү аймактардын сейсмикалык коркунучуна баа берүү боюнча, алардын негизги милдеттери болуп сейсмогенерациялоочу зоналарды бөлүштүрүү, жер титирөөдөрдүн очокторунун параметрлерине жана алардан болгон натыйжалуулуктарга баа берүүгө негизделген изилдөөлөрдүн түрлөрү. Изилдөө аянттарынын масштабына жараша сейсмикалык микрорайондоштуруунун (ЖСР), деталдык сейсмикалык райондоштуруунун (ДСР) жана сейсмикалык микрорайондоштуруунун (СМР) жалпы карталарын айырмалашат. Сейсмологиялык, геологиялык, геофизикалык маалыматтардын комплекстик талдоого алынышынын базасында жүзөгө ашырылат.

Артка