+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмикалуулук

Жер титирөөлөрдүн аянт боюнча, убактысы, типтери жана талкаланып, деформациялануу аянттары боюнча, очокторунун геологиялык курулуш, байланышы боюнча ар түрдүү күчтөгү окуялардын кайталануусу менен мүнөздөлүүчү көрүнүштөрүнүн жыйнагы, башкача айтканда сейсмикалуулук – бул жер титирөөлөрдүн мейкиндикте жана убакытта бөлүштүрүлүшү. Сейсмикалуулук очоктордун бөлүнүшү, интенсивдүүлүк жана жер титирөлөрдүн башка мүнөздөмөлөрү менен мүнөздөлөт.

Артка