+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Плиталарын тектоникасы

Литосфералык плиталардын кыймылынын жана өз ара аракеттенүүсүнүн теориясы; анын жардамы менен окумуштуулар Жердин үстүңкү бөлүктөрүнүн ири горизонталдык жылышууларынын натыйжасы катары жер титирөөлөрдү, вулкан ишмердигин жана тоонун жаралышын түшүндүрмөлөшөт.

Артка