+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

КР УИА СИ СУНУШТООЧУ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР

  • Кыргыз Республикасынны аймагын сейсмикалык райондоштуруу.
  • Маанилүүөнөр жай жана жарандык курулуштарды, алардын ичинде гиротехникалыктарын дагы жайгаштыруу аймактарынын сейсмикалык кооптуулугуна баа берүү.
  • Өнөр жай аянттарынын жана өз алдынча курулуштардын жайгашкан жерлерин сейсмикалык микрорайондоштурууну жүргүзүү. Курулуштардын жайгашуу райондорунун сейсмикалуулугу жана сейсмикалуу кооптуулугу жөнүндө корутундуларды берүү.
  • Активдүү жер сыныктарын жана алардын сейсмокооптуулугунун деңгээлин аныктоо.
  • Аймактардын геологиялык жана сейсмотектоникалык карталанышын жүргүзүү.