+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

"Сейсмотектоника" Лабораториясы

Башчысы: Абдрахматов Канатбек Ермекович, геология-минералогиялык илимдердин доктору, профессор.

Сейсмотектоника лабораториясы 1988-жылы узак жылдар бою геология-минералогиялык илимдердин доктору В.И. Кнауф жетектелген терендик тектоникасы лабораториясынын жана геология-минералогиялык илимдердин доктору, профессор О.К.Чедия жетектеген жа?ы тектоника лабораториясынын биригишинин базасында уюштурулган.

К.Е.Абдрахматов О.К.Чедия В.И.Кнауф
К.Е.Абдрахматов О.К.Чедия В.И.Кнауф

Изилдөөлөрдүн негизги багыттары –сейсмикалык коркунучтарга геологиялык методдор менен баа берүү, геодинамиканы жана палеосейсмологияны изилдөө.

Жумуш учурлары.

Маанилүү илимий жетишкендиктер:

 • Кыргыз Республикасынын аймагынын сейсмикалык райондоштурулушунун жаңы картасы (2011).
 • Борбордук Тянь-Шандын аймагынын мурунку учурлардагы жогорку сейсмикалуулугун палеосейсмодислокацияны изилдөөнүн негизинде негиздөө.
 • Кыргызстандын аймагынын активдүү жараңкаларын аныктоо жана изилдөө.
 • Кыргызстандын аймагынын сейсмикалык коооптулуугуна мүмкүн болгон баа берүүлөр.
 • Камбар-Ата ГЭС-1 жана ГЭС-2, Жогорку Нарын, Көкөмерен жана Сары-Жаз ГЭС каскаддарынын курулуу райондорундагы сейсмикалык коркунучтарга баа берүү.

Лабораториянын кызматкерлери: О.М. Григина, А.Мамбетова, А.Б.Фортуна, Л.Паневкина, Ч. Джумадылова, Ж.Болотова, А.В. Севостьянова, А.М. Корженков, Т.А. Чаримов, К. Нурманбетов, А. Джумабаева, Ч. Ормуков.

А.К.Трофимов, В.А. Язовский, А. Молдобаев, С. Канаев, Н. Байкулов

Эл аралык ишмердик

2006-жылдан тартып лабораториянын окумуштуулары тарабынан жер көчкүлөрдү изилдөө боюнча Эл аралык жайкы мектеп жүргүзүлөт, анда ар башка мезгилдерде АКШдан, Россиядан, Германиядан, Словакиядан, Франциядан, Белгиядан, Швейцариядан, Канададан, Кытайдан, Өзбекстандан, Казакстандан, Кыргызстандан жана Жаңы Зеландиядан келишкен студенттер катышышкан. Мектепти өткөрүүнүн жогорку сапаты үчүн Жер көчкүлөрдү изилдөөнүн эл аралык программасы (IPL) тарабынан КР УИАнын Сейсмология институту «Коркунуч тобокелдиктерин төмөндөтүү боюнча мыкты дүйнөлүк Борбор» наамына жана сертификатына татыктуу болгон.

 

 

Лаборатория өзүнүн илимий потенциалын чет элдик, АКШнын (Ороген университети, Түштүк Калифорниянын Жер кыртышы институту), Бельгиянын (Борбордук Африканын падышалык музейи, Льеж университети), Улуу Британиянын (Кембридж жана Оксфорд), Германиянын (Подстам университети), Россиянын (РИАнын Геосфералар институтут, РИАнын Геологиялык институту, РИА СОнун Геология институту, Улуттук ядролук борбор), Казакстандын (Сейсмология институту, Улуттук ядролук борбор), Өзбекстандын (Сейсмология институту), Тажикстандын (Геология институту жана Сейсмология институту) окумуштуулары менен байланыш түзүүнүн жана биргелешкен иштерге тартуунун эсебинен туруктуу өстүрүп келүүдө.

Эл аралык долбоорлор

 1. Geodynamics of intercontinental mountain buildings, Tien Shan, Central Asia (1997-2001, National Scientific Foundation, USA).
 2. Landslides triggered by earthquakes, Kyrgyz Republic, Tien Shan (1996-2000, INCO-COPERNICUS foundation, EU).
 3. Geology Field mapping course in Kyrgyz Tien Shan, Central Asia (2002-2007, National Scientific foundation, USA).
 4. Regional seismic hazard field investigations and probabilistic assessment for the Chu River-Issyk-Kul corridor, Kyrgyz Republic (2005-2006, CRDF, USA).
 5. Open network of scientific Centers for mitigation risk of natural hazards in the Southern Caucasus and Central Asia (2006-2009, ISTC foundation).
 6. “The long arm of Himalayan orogeny – Tracing large prehistoric earthquakes along the northern Kyrgyz Tien Shan and the Mongolian Hangay” (Volkswagen Foundation, 2013-2015).
 7. International Working Group on Natural Hazards in the Tien Shan FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4 Specific Measures in Support of International Cooperation (INCO) (2007-2008).
 8. Active faults and strong earthquakes (2000-2003, ISTC foundation).
 9. Scaling and displacement relationships for thrust faults (1999-2002, National Scientific foundation, USA).
 10. Geology Field mapping course in Kyrgyz Tien Shan, Central Asia (2002-2007, National Scientific foundation, USA).
 11. IPL Project M111 "Detail study of the internal structure of large rockslide dams in the Tien Shan (2003).
 12. The International field mission "Internal structure of the dissected rockslide dams in Kyrgyzstan" (2004).

Лаборатория иштеп келе жаткан учурда 12 монография жана жыйнактар, 800дөн ашуун макалалар жарык көргөн, 8 кандидаттык жана 2 доктордук диссертациялар ийгиликтүү жакталган.